Dyscalculie

header-dysc-jr

Inhoudelijk kunnen rekenproblemen sterk uiteen lopen. Sommigen draaien cijfers om of hebben moeite met het automatiseren van eenvoudige rekenfeiten (bijv. hoeveel is 3×4 of 7+8). Anderen kunnen rekenregels maar niet voldoende onthouden of hebben geen idee wát ze nou eigenlijk doen. Vaak is het zich voorstellen van wat er tijdens rekenen gebeurt lastig (visueel-voorstellingsvermogen) en blijft iemand hardnekkig vasthouden aan eenvoudige rekenwijzen zoals op de vingers tellen. Maar dit hoeft niet het geval te zijn. Kinderen met rekenproblemen zijn vaak zeer creatief in het vinden van oplossingen; naarmate ze ouder worden het liefst oplossingen die voor anderen niet zichbaar zijn.

Wanneer iemand (ernstige) problemen heeft met rekenen/wiskunde kan sprake zijn van dyscalculie of van de iets mildere maar nog altijd belemmerende ‘ernstige reken-/wiskunde problemen’. Voor beide kan een verklaring worden afgegeven, waarin de belemmeringen en ondersteuningsbehoefte wordt beschreven. Het is van belang deze verklaring elke twee jaar te laten vernieuwen, zodat hij het actuele niveau weergeeft en zo de aansluiting van het onderwijs of de behandeling gemakkelijker maakt.

Rekenproblemen komen vaak tot uiting in de Cito Rek-Wis toets (of een vergelijkbare halfjaarlijkse rekentoets). Wanneer hiervoor op drie opeenvolgende momenten een D- of E-score is behaald (V of V- score) en de overige vakgebieden zich beter ontwikkelen, is het aanbevolen nader onderzoek te laten doen. Hierbij is het wel belangrijk dat school eerst gedurende ten minste een half jaar extra (liefst individuele) begeleiding heeft geboden om de rekenachterstand te verkleinen. De mate waarin het lukt om met deze hulp de achterstand te verkleinen geeft aan of het rekenprobleem hardnekkig is. Deze hardnekkigheid is een van de kenmerken van een rekenprobleem.

Het is van belang om binnen onderzoek altijd aandacht te besteden aan alternatieve verklaringen, om te voorkomen dat de behandeling uiteindelijk niet of onvoldoende aansluit. Voorbeelden hiervan zijn een specifiek werkgeheugenprobleem, losstaande automatiseringsproblemen of taakgebonden (faal-)angst.

 

Dyscalculie-onderzoek                                      Dyscalculie-behandeling