Dyslexie

Dyslexie betekent dat het lezen en/of spellen lastig voor iemand is. Je hoeft dus niet met beide een probleem te hebben. Bij de meeste kinderen valt dit al tijdens de basisschool op. Ze halen bijvoorbeeld lage scores op de DMT-toets (woorden lezen op tijd) of op de halfjaarlijkse spellingtoetsen (bijv. van Cito). Sommige kinderen worstelen zich met succes door tekstleestoetsen heen (bijv. AVI) of halen voldoendes voor de methodegebonden spellingtoetsen. Tijdens deze momenten kunnen zij steunen op de context: ze weten waar een tekst over gaat of welke spellingregel de afgelopen weken veel geoefend is.

Tijdens het spellen kan het zijn dat er letters missen, verkeerd om geschreven worden of er verkeerde letters staan. Nieuwe woorden worden vaak geschreven zoals ze klinken (fonetisch spellen). Het kan ook zijn dat iemand moeite heeft met het schrijven van de letters; de letters kunnen schokkerig zijn, uitsteeksels hebben of meer op tekeningen lijken.

Tijdens het lezen kan iemand veel tijd nodig hebben om een woord te lezen (spellend lezen) of juist gokken wat er staat (radend lezen). Het eerste kost veel tijd en energie. Soms zoveel dat de zinnen niet meer over komen als een samenhangend geheel. Het tweede kost weinig tijd, maar verstoort de inhoud van de tekst wanneer veel leesfouten worden gemaakt.

Bij kinderen met een VWO-/Gymnasiumniveau kan het zijn dat ze tijdens de basisschool redelijke punten hebben kunnen halen voor de lees- en spellingtoetsen. Als de hoeveelheid te verwerken stof tijden het voortgezet onderwijs toeneemt lukt het niet altijd meer om het tempo bij te houden, of de talen zijn moeilijk terwijl de overige vakken wel lukken. Ook in deze gevallen kan sprake zijn van dyslexie.

Onderzoek is altijd aanbevolen wanneer sprake is van vermoedens van dyslexie. Goed dyslexieonderzoek hoort zich te richten op zowel de kenmerken van dyslexie, als eventuele andere verklaringen voor de lees- en/of spellingproblemen. Met een dyslexieverklaring krijgt iemand toegang tot bijvoorbeeld extra werktijd, wat ervoor kan zorgen dat iemand beter in staat is de eigen mogelijkheden te tonen zonder belemmerd te worden door een leerstoornis als dyslexie.

Dyslexie-onderzoek                                     Dyslexie-behandeling