Dyscalculie-onderzoek

Binnen dyscalculie-onderzoek wordt in de eerste plaats nagegaan wanneer de rekenproblemen voor het eerst opgevallen zijn en wat de problemen volgens de ouders en school inhouden. Voor school is het leerlingdossier voor Rekenonderzoek beschikbaar om deze gegevens te verzamelen. Voor ouders is er veelal een intake-vragenlijst beschikbaar.

Wanneer uit de verwerking van deze informatie blijkt dat inderdaad aanwijzingen gevonden worden voor rekenproblemen, is het van belang om het rekenniveau nauwkeurig in kaart te brengen en de rekenvoorwaarden te toetsen. Dit gebeurt binnen het rekenonderzoek op de praktijk (of de onderzoeker komt naar school toe). Het rekenniveau wordt daarbij altijd afgezet tegen het niveau op andere vakgebieden. Dit om te kunnen beoordelen of sprake is van een specifieke of algehele leerachterstand.

Om te voorkomen dat eventuele andere oorzaken over het hoofd worden gezien, is het van belang om alle leervoorwaarden te toetsen. Dit houdt bijvoorbeeld ook de aandacht/concentratie in en de geheugenfuncties.

De samenhang tussen de voorinformatie (van ouders en school), de testresultaten en de observaties tijdens het onderzoek bepaalt uiteindelijk of sprake is van dyscalculie, een ernstig reken/wiskundeprobleem of een andere verklaring voor de rekenproblemen.

Handelingsadviezen vormen het startpunt voor de begeleiding door (ouders en) school, eventueel aangevuld door gespecialiseerde behandeling vanuit een praktijk voor orthopedagogiek/psychologie.

 

Homepagina                                                            Vorige pagina