Over de sitebeheerder

Drs. J.I. Wentink is als Orthopedagoog werkzaam bij een praktijk met orthopedagogen, psychologen en therapeuten/behandelaren in de regio Noord-Brabant¬†(regio’s strekkende van Den Bosch tot Eindhoven en Oss).

Zij voert diagnostiek uit bij leerproblemen, gedragsproblemen en overige (psycho-) sociale problemen. Daarnaast behandelt ze kinderen met (ernstig enkelvoudige) dyslexie, ernstige reken-wiskundeproblemen/dyscalculie en coacht ze kinderen/jongeren/volwassenen met aandachts-/concentratie- en (werk-)geheugenproblemen. Naast deze vakinhoudelijke taken heeft zij tevens praktijkondersteunende taken: interne protocollering, jeugdzorgrapportages aan de gemeente, DBC administratie en declaratie via Medicore EPD.

De huidige website geeft informatie op algemeen niveau, wat niet altijd overeenkomt met individuele situaties. Informatie die gegeven wordt binnen een onderzoeks- of behandeltraject zal altijd beter op de individu zijn afgestemd.

Contact opnemen over informatie op deze website is mogelijk via info@mijnkindheeft.nl